فهرست بستن

صفحه نخست

[section bg=”9432″ bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”8px” margin=”15px” visibility=”hidden”]

[row style=”collapse” col_style=”dashed”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px” align=”center”]

[featured_box img_width=”20″ pos=”left” margin=”px px px px”]

ضمانت بازپس گیری کالا به مدت ۷ روز

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px” align=”center”]

[featured_box img_width=”20″ pos=”left” margin=”px px px px”]

ارسال در کوتاهترین زمان

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px”]

[featured_box img_width=”20″ pos=”left” margin=”px px px px”]

ضمانت خرید محصول با کیفیت

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”9px”]

[ux_banner_grid spacing=”normal” height=”490″]

[col_grid height=”1-2″]

[ux_slider nav_size=”normal” timer=”17000″ visibility=”hide-for-medium”]

[ux_image id=”17191″ height=”100%” link=”https://www.itkharid.com/product/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86-pio-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-gpio240-h110a/”]

[ux_image id=”17189″ height=”100%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/peripheral/portablespeaker/”]

[ux_image id=”17187″ height=”100%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/monitors/?filter_brands=”]

[ux_image id=”21032″ height=”100%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88-speaker/”]

[ux_image id=”17215″ height=”100%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/mobile/”]

[/ux_slider]
[ux_slider label=”mobile slider” nav_size=”normal” timer=”17000″ visibility=”show-for-small”]

[ux_banner height=”500px” bg=”17077″ bg_pos=”50% 52%” link=”https://www.itkharid.com/product/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86-pio-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-gpio240-h110a/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”17196″ bg_pos=”51% 48%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/monitors/?filter_brands=”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”17213″ bg_pos=”50% 52%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/peripheral/portablespeaker/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”21034″ bg_pos=”50% 52%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88-speaker/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”17217″ bg_pos=”50% 52%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/mobile/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[ux_slider label=”tablet slider” nav_size=”normal” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

[ux_banner height=”500px” height__md=”100%” bg=”17446″ bg_size=”original” bg_pos=”50% 48%” link=”https://www.itkharid.com/product/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86-pio-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-gpio240-h110a/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__md=”100%” bg=”17472″ bg_size=”original” bg_pos=”50% 48%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/monitors/?filter_brands=”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__md=”100%” bg=”17461″ bg_size=”original” bg_pos=”50% 48%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/peripheral/portablespeaker/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__md=”100%” bg=”21033″ bg_size=”original” bg_pos=”50% 48%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88-speaker/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__md=”100%” bg=”17448″ bg_size=”original” bg_pos=”50% 48%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/mobile/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0 0px 10px” color=”light” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_image id=”12163″ depth=”1″ link=”https://www.itkharid.com/product-category/mobile/”]

[gap height=”14px”]

[ux_image id=”12162″ depth=”1″ link=”https://www.itkharid.com/product-category/assembled/barebone/”]

[gap height=”14px”]

[ux_image id=”12164″ depth=”1″ link=”https://www.itkharid.com/product-category/laptoptablet/tablet/”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0 0px 10px” color=”light” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

[ux_image id=”12190″ depth=”1″ link=”https://www.itkharid.com/product-category/mobile/”]

[gap height=”14px”]

[ux_image id=”12189″ depth=”1″ link=”https://www.itkharid.com/product-category/assembled/barebone/”]

[gap height=”14px”]

[ux_image id=”12191″ depth=”1″ link=”https://www.itkharid.com/product-category/laptoptablet/tablet/”]

[gap height=”14px”]

[ux_image id=”12199″ depth=”1″ link=”https://www.itkharid.com/product-category/assembled/assembled-case/”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ color=”light”]

No special products found

[/col]

[/row]
[title style=”bold” text=”محصولات برند GREEN” tag_name=”h4″ margin_top=”-25px” link_text=”همه موارد” link=”https://www.itkharid.com/green/”]

[ux_products style=”bounce” columns=”6″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” slider_bullets=”true” auto_slide=”7000″ cat=”4161,4165,4162,4163,4164″ orderby=”rand” order=”asc” out_of_stock=”exclude”]

[section label=”4 tike tanlet” bg_color=”rgb(255,255,255)” padding=”20px” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17392″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88-speaker/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17377″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/monitors/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17399″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/headset/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17393″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/hardware/case/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17364″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/laptoptablet/laptop/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17401″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-mouse/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17378″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/hardware/power/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″ position_y__sm=”15″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17382″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-keyboard/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″ position_y__sm=”20″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”4 tike pc” bg_color=”rgb(255,255,255)” padding=”20px” visibility=”hide-for-medium”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17392″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88-speaker/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17377″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/monitors/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17399″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/headset/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17393″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/hardware/case/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17364″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/laptoptablet/laptop/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17401″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-mouse/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17378″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/hardware/power/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17382″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-keyboard/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”4 tike mobile” bg_color=”rgb(255,255,255)” padding=”20px” visibility=”show-for-small”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17392″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88-speaker/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17377″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/monitors/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17399″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/headset/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17393″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/hardware/case/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17364″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/laptoptablet/laptop/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17401″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-mouse/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17378″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/hardware/power/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″ position_y__sm=”20″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17382″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-keyboard/”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″ position_y__sm=”20″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[title style=”bold” text=”مینی پی سی های Asrock , Intel , Hatron” tag_name=”h4″ margin_top=”-25px” link_text=”همه موارد” link=”https://www.itkharid.com/product-category/assembled/barebone/”]

[ux_products style=”bounce” columns=”6″ slider_nav_style=”simple” auto_slide=”7000″ cat=”824″ orderby=”rand” order=”asc” out_of_stock=”exclude”]

[ux_banner_grid spacing=”collapse” height__sm=”370″]

[col_grid span__sm=”12″ height=”1-3″]

[ux_banner label=”only pc” height=”160px” height__sm=”100%” bg=”9644″ bg_size=”original” bg_pos=”66% 51%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/hardware/cpu-cooler/” visibility=”hide-for-medium”]

[text_box text_color=”dark” width=”87″ position_x=”50″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner label=”only tablet” height=”160px” height__sm=”100%” bg=”9644″ bg_size=”medium” bg_pos=”51% 35%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/keyboards/?filter_brands=cougar” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

[text_box text_color=”dark” width=”87″ position_x=”50″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner label=”only tablet” height=”160px” height__sm=”100%” bg=”17474″ bg_size=”medium” bg_pos=”51% 35%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-keyboard/?filter_brands=cougar” visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[title style=”bold” text=”لپ تاپ” tag_name=”h4″ margin_top=”0px” link_text=”همه موارد” link=”https://www.itkharid.com/product-category/laptop/”]

[ux_products style=”bounce” columns=”5″ slider_nav_style=”simple” auto_slide=”5000″ cat=”1356″ orderby=”rand” out_of_stock=”exclude”]

[row depth=”2″ depth_hover=”3″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”26822″ link=”https://www.itkharid.com/product-category/assembled/servers/”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”26823″ link=”https://www.itkharid.com/product-category/assembled/all-in-one/”]

[/col]

[/row]
[title style=”bold” text=”تجهیزات شبکه” tag_name=”h4″]

[ux_products style=”bounce” col_spacing=”normal” columns=”6″ slider_nav_style=”simple” auto_slide=”5000″ cat=”191″ products=”16″ orderby=”rand” out_of_stock=”exclude”]

[ux_banner_grid spacing=”collapse” height__sm=”210″]

[col_grid span__sm=”12″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”160px” height__sm=”100%” bg=”17476″ bg_size=”original” bg_pos=”60% 48%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/gaming/gamingconsol/” visibility=”hide-for-medium”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”160px” height__sm=”100%” bg=”6211″ bg_size=”medium” bg_pos=”47% 55%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-keyboard/?filter_brands=cougar” visibility=”hidden”]

[text_box text_color=”dark” width=”87″ position_x=”50″ position_y=”95″]

[ux_countdown year=”2019″ month=”1″ day=”30″ time=”15:00″ t_week=”هفته” t_day=”روز” t_hour=”ساعت” t_min=”دقیقه” t_sec=”ثانیه” t_week_p=”هفته” t_day_p=”روز” t_hour_p=”ساعت” t_min_p=”دقیقه” t_sec_p=”ثانیه”]

[button text=”خرید” size=”larger” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/keyboards/?filter_brands=cougar”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”160px” height__sm=”100%” bg=”17474″ bg_size=”medium” bg_pos=”66% 61%” link=”https://www.itkharid.com/product-category/accessories/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-keyboard/?filter_brands=cougar” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[title style=”bold” text=”سایر محصولات” tag_name=”h4″]

[ux_products style=”bounce” col_spacing=”normal” columns=”6″ slider_nav_style=”simple” auto_slide=”5000″ orderby=”rand” out_of_stock=”exclude”]

[gap height=”9px”]

[title style=”bold” text=”در مجله آی تی خرید بخوانید” tag_name=”h4″ margin_top=”-25px”]

[blog_posts style=”normal” columns=”6″ columns__md=”1″ cat=”2506″ posts=”16″ title_size=”small” show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”70%”]

[title style=”bold” text=”تجهیزات شبکه TOTOLINK” tag_name=”h4″ link_text=”همه موارد” link=”https://www.itkharid.com/totolink-products/”]

[ux_products style=”bounce” columns=”6″ slider_nav_style=”simple” auto_slide=”7000″ tags=”298″ orderby=”rand” order=”asc” out_of_stock=”exclude”]

[title style=”bold” text=”برندهای برتر” tag_name=”h4″]

[ux_slider]

[row style=”small”]

[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”26766″ link=”https://www.itkharid.com/shop-2/?filter_brands=d-link”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”26767″ link=”https://www.itkharid.com/shop-2/?filter_brands=green”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”26768″ link=”https://www.itkharid.com/shop-2/?filter_brands=kingston”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”26770″ link=”https://www.itkharid.com/shop-2/?filter_brands=lenovo”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”26765″ link=”https://www.itkharid.com/shop-2/?filter_brands=biostar”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”26764″ link=”https://www.itkharid.com/shop-2/?filter_brands=benq”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”26763″ link=”https://www.itkharid.com/shop-2/?filter_brands=asus”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”26762″ link=”https://www.itkharid.com/shop-2/?filter_brands=adata”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”26771″ link=”https://www.itkharid.com/shop-2/?filter_brands=msi“]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”26772″ link=”https://www.itkharid.com/shop-2/?filter_brands=totolink”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”26773″ link=”https://www.itkharid.com/shop-2/?filter_brands=tsco”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”26774″ link=”https://www.itkharid.com/shop-2/?filter_brands=western-digital”]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]
[gap height=”9px”]

[section label=”4 tike pc” bg_color=”rgb(255,255,255)” padding=”0px” margin=”0px”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”30839″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” target=”_blank”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”17550″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/computerchi-weekly-draw/” target=”_blank”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”30837″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/category/computerchi-mag/” target=”_blank”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner bg=”30841″ bg_pos=”63% 47%” hover=”zoom” link=”https://www.itkharid.com/employment/” target=”_blank”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]