فروش ویژه

فروش ویژه

حراج!
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

انواع مانبتور

انواع مانیتورهمه موارد

کامپیوترهای همه کاره GREENهمه موارد

کامپیوترهای همه کاره GREEN

خنک کننده CPUهمه موارد

خنک کننده CPU

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان
۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

منبع تغذیههمه موارد

منبع تغذیه

۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۷۶,۰۰۰ تومان
۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۹۳,۰۰۰ تومان
۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان
۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۱۳,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

سایر محصولات

۲,۵۴۸,۰۰۰ تومان
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۴,۰۰۰ تومان
۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

› برخی از مشتریان آی تی خرید