فروش ویژه

فروش ویژه

حراج!
۱۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۹۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

انواع مانبتور

انواع مانیتورهمه موارد

حراج!
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد

کامپیوترهای همه کاره GREENهمه موارد

کامپیوترهای همه کاره GREEN

خنک کننده CPUهمه موارد

خنک کننده CPU

۳,۰۵۳,۰۰۰ تومان
۴۸۶,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
۱,۹۱۹,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

منبع تغذیههمه موارد

منبع تغذیه

۱,۲۴۷,۰۰۰ تومان
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۴,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

سایر محصولات

۳۹۹,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۴۱۵,۰۰۰ تومان

› برخی از مشتریان آی تی خرید