اولین بازی ویدئویی تجاری جهان ۵۰ ساله شد

اولین بازی ویدئویی تجاری جهان که به عنوان یک ابزار سرگرمی وارد بازار های جهانی [...]