استاندارد HomePlug در تجهیزات شبکه چیست و چه کاربردی دارد؟

استاندارد HomePlug در تجهیزات شبکه چیست و چه کاربردی دارد؟ با وجود اینترنت اشیا و [...]