چرا نام گوگل کروم برای مرورگر محبوب انتخاب شد؟

در خصوص نامگذاری مرورگرها فقط می توان نام یک مورد را ذکر کرد که اشاره [...]

1 دیدگاه