تاریخ عرضه ویندوز ۱۲ مشخص شد

مایکروسافت در نهایت تاریخ عرضه ویندوز ۱۲ به عنوان سیستم عامل بعدی این مجموعه بزرگ [...]