شتاب دهنده هوش مصنوعی IBM با ۲۳ میلیارد ترانزیستور

واحد تحقیقات کمپانی آمریکایی خبر از تولید شتاب دهنده هوش مصنوعی IBM داده که برای [...]