استاندارد سقوط از ارتفاع MIL-SPEC و MIL-STD چیست؟

سقوط از ارتفاع به هر دلیلی و برای هر انسان یا هر شی با ارزشی [...]