انتشار گزارش تاثیر زلزله تایوان روی تولید تراشه و سخت افزار

روز ۱۷ سپتامبر زلزله شدیدی با قدرت ۶٫۴ ریشتر در منطقه Guanshan Township شهر تایتونگ [...]