ایلان ماسک بازار کارت گرافیک را برای توییتر جارو کرد

خرید پر سر و صدای توییتر توسط ایلان ماسک که با جلسات دادگاه متعدد انجام [...]