دلیل خالی کردن شارژ باتری دستگاه های بدون استفاده؟

خالی کردن شارژ باتری دستگاه های بدون استفاده به امری شایع تبدیل شده که توجه [...]