داستان و تاریخچه بازی God of War II

تولید تا انتشار بعد از موفقیت‌های نسخه اول بازی، ساخت God of War II استارت [...]