داستان بازی God Of War Ascension

پیشگفتار بازی God Of War Ascension یک اسپین اف از گذشته کریتوس است و وقایع [...]

مروری بر بازی God of War

خدا با چاشنی خشم و انتقام شاید کمتر گیمری باشد که تا به حال god [...]