پاور Lian Li SP850 اولین منبع تغذیه ATX 3.0 جهان

پاور Lian Li SP850 به عنوان اولین منبع تغذیه ATX 3.0 جهان دارای کانکتور ۴+۱۲ [...]