۸ قابلیت ویندوز یازده که بهتر از ویندوز ۱۰ است

همیشه بعد از معرفی سیستم عامل جدید، کاربران زیادی در مقابل تغییرات مقاومت می کنند [...]