درایور ویندوز برای استیم دک منتشر شد

کاربران خوش شانسی که موفق به پیش خرید و دریافت استیم دک شده اند، می [...]