رابط USB4 Ver 2.0 پهنای باند ۱۲۰ گیگابیت بر ثانیه دارد

رابط USB4 Ver 2.0 به عنوان نسخه دوم از این رابط جدید می تواند پهنای [...]

2 دیدگاه