رایزر M.2 سیلور استون برای سیستم های قدیمی

استفاده از درایو های سالید M.2 روی بسیاری از سیستم های جدید و حتی کنسول [...]