انواع و نحوه استفاده از خمیر سیلیکون

انواع خمیر سیلیکون همانطور که گفته شد خمیرهای سیلیکون بر ۳ پایه هستند. فلز، سرامیک و [...]