فراخوانی ۱۳۰ هزار ماشین تسلا به دلیل افزایش دمای پردازنده

فراخوانی اتومبیل در برندهای مختلف به امری رایج تبدیل شده و دلیل آن نیز مشکلاتی [...]

سیستم پیشنهادی: سیستم پیشنهادی گیمینگ میان رده – دی ۱۳۹۷

سیستم پیشنهادی: سیستم پیشنهادی گیمینگ میان رده – دی ۱۳۹۷ پیشنهاد متخصصین پلاس گرین برای [...]