اولین تصویر و مشخصات رسمی از کارت گرافیک RTX 4090

در روزهای گذشته اخبار متعددی شامل تصویر و مشخصات رسمی از کارت گرافیک RTX 4090 [...]

عرضه همزمان کارت گرافیک RTX 4080 در دو نسخه ۱۲ و ۱۶ گیگابایتی

کارت گرافیک RTX 4080 انویدیا به عنوان اولین محصول مبتنی بر معماری Ada Lovelace در [...]