اولین تصاویر از کارت گرافیک GALAX RTX 4090 منتشر شد

اولین تصاویر از کارت گرافیک GALAX RTX 4090 مبتنی بر معماری Ada Lovelace انویدیا منتشر [...]

اولین تصویر و مشخصات رسمی از کارت گرافیک RTX 4090

در روزهای گذشته اخبار متعددی شامل تصویر و مشخصات رسمی از کارت گرافیک RTX 4090 [...]