توان مصرفی وحشتناک پردازنده ۵۶ هسته ای اینتل Sapphire Rapids

اینتل به آرامی در حال انتقال مشتریان مرکز داده خود به نسل جدید پردازنده به [...]