مینی پی سی های ازراک ASROCK

مینی پی سی های ازراک ASROCK رایانه هاى صنعتى، ادارى و نمایش خانگى ازراک با [...]

آنباکس و اسمبل مینی پی سی ازراک مدل Beebox J3160

آنباکس و اسمبل مینی پی سی ازراک مدل Beebox J3160 ASRock Beebox J3160/B Mini PC [...]

2 دیدگاه