هک شدن و ارسال بدافزار به کاربران ۲K Games و Rockstar

اواخر ماه سپتامبر بود که سیستم پشتیبانی از مشتریان ۲K Games و Rockstar به هک [...]