بررسی واتر کولر گرین GLACIER 120-ARGB

افزایش تعداد هسته های پردازشی و بهبود فناوری ساخت پردازنده ها به کاهش دمای کاری [...]