توقف تولید کارت گرافیک انویدیا توسط EVGA

بر اساس گزارش های اولیه در ماه آگوست، برخی از کارکنان بخش بازاریابی فنی و [...]