داستان بازی God Of War Ascension

پیشگفتار بازی God Of War Ascension یک اسپین اف از گذشته کریتوس است و وقایع [...]

داستان God Of War 3

پیشگفتار بازی God Of War از اولین نسخه خود تا به امروز المان‌ها و ویژگی‌های [...]

داستان و تاریخچه بازی God of War II

تولید تا انتشار بعد از موفقیت‌های نسخه اول بازی، ساخت God of War II استارت [...]

مروری بر بازی God of War

خدا با چاشنی خشم و انتقام شاید کمتر گیمری باشد که تا به حال god [...]