نمایشگاه E3 2023 لغو شد، رویداد جدید معرفی شد

سرانجام پس از بحث های فراوان مشخص شد که نمایشگاه E3 2023 به طور کامل [...]