اولین تصویر از کارت گرافیک پاور کالر RX 7900

فقط سه هفته تا عرضه رسمی کارت گرافیک RX 7900 باقی مانده و شرکای تجاری [...]