جایگزین شدن هوش مصنوعی با ۷۸۰۰ کارمند در IBM

با روی کار آمدن هوش مصنوعی مولد (AI) در سال های اخیر و روند رو [...]

سامورایی ها بیخیال فلاپی دیسک و درایو نوری می شوند

در سال ۲۰۲۲ اگر به شما بگویند که در ژاپن هنوز از فلاپی دیسک و [...]