اطلاعات اولیه از پردازنده های اینتل Meteor Lake-S

اینتل به سرعت در حال کوچ به سمت نسل چهاردهم پردازنده های خود به نام [...]

گرافیک مجتمع پردازنده نسل چهاردهم اینتل هسته Ray Tracing دارد

گرافیک مجتمع پردازنده های نسل چهاردهم اینتل به نام Meteor Lake که بر پایه لیتوگرافی [...]